مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Carte virtuelle - 1 site web

*Nom de domaine gratuit pour la première année (ou renouvellement/transfert gratuit)

1 Gb espace disque

Bande passante illimitée

100 adresses courriel

1 base de donnéesثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
demarrage - Un forfait parfait pour prendre de l'expansion
3 sites web

3 bases de données

3 Gb d'espace disque

Bande passante illimitée *
300 adresses courriel

*Voir nos conditions pour plus d'informations

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
progressif - 10 Gb espace disque

Sites, bases de données, bande passante, sont illimitées *

adresses courriel illimitées *

*Selon les conditions d'utilisation

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Entrepreneur - Tous vos besoins d'hébergement sont comblés avec ce forfait entrepreneur

Vous obtenez un nom de domaine GRATUIT pour la première année

AUCUNE LIMITE en espace disque*, en bande passante*,
bases de données, sites web, adresses courriel ET
un panneau de gestion cPanel POUR CHACUN DE VOS SITES WEB.

De plus, vous pouvez profiter de vos propres DNS afin
d'afficher le sérieux de votre entreprise en ligne.
*Voir les conditions d'utilisation

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.221.159.255) وارد شده است.